Nadogradnja korijena


Nadogradnja-korijena

 

Nije rijetkost doživjeli da se prilikom jela slomi dio ili cijeli zub. Čvršći zagriz u kost, koru kruha i slično često je dovoljan da se zub oslabljen karijesom slomi. U prošlosti, takvi su se zubi obično vadili.

Međutim, lom krune zuba ne mora nužno značiti i njegov gubitak. Temeljem rendgenske slike utvrđuje se da li je korijen zuba pogodan za nadogradnju. Čvrsti, ravni, masivni i karijesom neoštećeni korjenovi su pogodniji za nadograđivanje. Stoga je neophodno odmah pristupiti sanaciji preostalog dijela oštećenog zuba, jer svako odgađanje dovodi do napredovanja karijesa, odnosno propadanja korijena.

Obzirom na to da je prilikom loma zuba najčešće zahvaćena i zubna pulpa (živac), najprije se pristupa endodontskom tretmanu, odnosno liječenju korijena. Korijenski kanali moraju biti očišćeni cijelom duljinom i nepropusno ispunjeni.

Suvremene metode liječenja osiguravaju trajno očuvanje korijena zuba, koji tada postaje sidrište za nadogradnju izgubljenog dijela krune.
Nadogradnja se sidri u korijenu, pomoću kolčića koji se cementira, odnosno ušarafi u korijen zuba. U tu svrhu se u korijenu zuba kalibriranim svrdlima osigura prostor za dosjed kolčića, bez dodatnog oštećenja preostale zubne strukture.

Postoje brojne vrste kolčića koje se razlikuju po materijalu izrade, dizajnu, kao i načinu pričvršćenja u korijenu zuba. Dio kolčića koji nakon ugradnje ostaje izvan korijena često je nazubljen, kako bi se materijal za dogradnju zuba bolje držao.

Za dogradnju zuba potrebno je koristiti suvremene materijale izrađene posebno u tu svrhu. Osim što drži nadograđeni dio zuba, kolčić poput armature učvršćuje korijen i čini ga otpornijim na lom.

U slučajevima kada kod loma zuba nije došlo do otvaranja zubne pulpe (živca), te nije potrebno zub liječiti, nadogradnja se u korijenu retinira pomoću parapulpnih kolčića. To su kratki kolčići malog promjera koji se usađuju pored živca, tako da živac ostaje netaknut, odnosno vitalan. Moguće je, po potrebi usaditi istovremeno više parapulpnih kolčića u isti zub.

Također, kolčići se ponekad usađuju u zube i preventivno, da ne bi došlo do loma zuba. To se obično se radi u slučajevima avitalnih zubi, čija je struktura znatno oslabljena karijesom i/ili višekratnim ispunima.

Nadograđeni zub potrebno je zaštititi krunicom. U tu svrhu se izrađuju porculanske krunice koje su otporne na lom i u estetskom smislu savršeno zamjenjuju vlastiti zub. Na ovaj način moguće je spasiti mnoge “ščrbe” od vađenja i trajno ih rekonstruirati.

 

 nadogradnja-korjena

 

Ako imate pitanja za nas ili želite dogovoriti besplatan pregled,
pošaljite upit još danas!

Vaše ime i prezime*

Vaš Email*

Vaš telefon

Vaša Poruka*


Steiner Dental